Reglement

 

Deelnemer

 • Deelname aan de 11strandentocht staat uitsluitend open voor wandelaars, hardlopers, rolstoelers en hun begeleiders.
 • Honden mogen aangelijnd meelopen.
 • Deelname met dikke banden fietsen of mountainbikes is alleen toegestaan voor begeleiders van lopers.
 • Waar in het reglement wordt gesproken over ‘deelnemer’, ‘hij’ en ‘zijn’ wordt eveneens bedoeld ‘deelneemsters’, ‘zij’ en ‘haar’.  

 

Deelname

 • Deelname aan de 11strandentocht is alleen mogelijk op vertoon van het startbewijs. Deelnemers krijgen 2 weken voorafgaande aan het evenement een stempelkaart met barcode thuis gestuurd.
 • Vergeet niet aan achterop je startbewijs het medische paspoort in te vullen. In het geval van calamiteiten kunnen we dan snel te hulp schieten.
 • Deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico.
 • Deelname aan dit evenement vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart dat hij een goede lichamelijke conditie heeft en is goed voorbereid op het lopen van flinke afstanden op een strand.
 • Na inschrijving is restitutie van inschrijfgeld niet meer mogelijk. Wel kun je het startbewijs overdragen aan iemand anders.
 • Overdracht startbewijs: ben je niet in staat om deel te nemen aan de 11strandentocht, maar heb je wel een startbewijs? Dan kun het bewijs aan iemand anders overdragen. Het startbewijs is niet persoonsgebonden.

 

Stempelkaart

 • De stempelkaart met barcode dient bij elke stempelpost gescand te worden door een stempelpostmedewerker.
 • Bij verlies worden geen duplicaatbewijzen uitgereikt.
 • Iedere deelnemer moet de stempelkaart persoonlijk overhandigen bij de stempelpost.
 • Estafettelopers krijgen van ons een estafette'stok' met barcode die ze bij de stempelpost kunnen doorgeven aan de volgende loper.

 

Start en finish

 • De officiële startplaats is strandpaviljoen San Blas in Bloemendaal. De officiële finish is bij beachclub Royal in Hoek van Holland.
 • Kortere afstandlopers en deelnemers die in estafetteverband lopen kunnen bij de stemelposten in alle tussenliggende badplaatsen starten en finishen. Estafettelopers bepalen onderling wie welk gedeelte van de route loopt.

 

Route-aanduiding

 • De deelnemer dient de aangegeven route te volgen. Op sommige stranden moeten we om obstakels (havens, binnenwater e.a.) heen lopen. Routepijlen markeren hier de route.
 • Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

 

Tochtregels

 • Het evenement is geen officiële wedstrijd. Te allen tijde geldt daarom de wegenverkeerswet. Instructies van gezagsdragers, reddingsbrigade en organisatie moeten opgevolgd worden.
 • Hou het strand schoon. Gooi afval in de afvalbak of bewaar je vuilnis totdat je het in een afvalbak kan gooien.
 • De strandtenten stellen gratis hun toiletten beschikbaar. Laat het toilet netjes achter.
 • Een maand voor het evenement staan de definitieve sluitingstijden van de stempelposten op de pagina 'programma' op www.11strandentocht.nl
 • De deelnemer moet uiterlijk op 7 oktober om 23.59 uur finishen in Hoek van Holland.

 

Medaille

 • De 11strandentocht is geen wedstrijd. Iedereen krijgt een medaille. Deze medaille is bij Hoek van Holland op te halen.  

Rechten

 • De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt niet aan derden verstrekt, maar alleen door de organisatie gebruikt om met de deelnemers te communiceren.
 • Deelnemers gaan akkoord met openbare vermelding van de uitslagen op internet en met publicatie van foto’s en video’s die tijdens de 11strandentocht gemaakt worden.
 • De Hartstichting mag het beeldmateriaal via diverse kanalen inzetten voor promotionele doeleinden van nieuwe evenementen. Deelnemers ontvangen hier geen vergoeding voor.
 • Het is niet toegestaan om tijdens het event beelden voor commerciële doeleinden te maken, zonder in het bezit te zijn van de daarvoor geldende accreditatie. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld verkoop van gemaakte beelden aan derden. Accreditatie is tot en met 5 oktober aan te vragen via info@11strandentocht.nl.

 

Diskwalificatie

 • De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit het evenement te halen.
 • De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan het evenement te ontzeggen.

 

Aansprakelijkheid

 • Iedere deelnemer loopt de tocht op eigen risico.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor blijvende schade als gevolg van ongevallen voorafgaand, tijdens of na afloop van de tocht. Hieronder verstaan we elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel of overlijden.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eventuele (persoonlijke) eigendommen.

 

Wijziging en/of annulering 11strandentocht

 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement af te lasten als zij zich gezien de omstandigheden hiertoe genoodzaakt ziet. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd wanneer er sprake is van overmacht. 

 

Slotartikel

 • In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist de organisatie van de 11strandentocht.

 

Met het inschrijven voor de 11strandentocht verklaart de deelnemer zich bekend met en gaat akkoord met het voorliggende tochtreglement.