Reglement

 

Deelnemer

 

 • Deelname aan de 11strandentocht is uitsluitend voor wandelaars en hardlopers.
 • Honden mogen aangelijnd mee lopen.
 • Begeleiders op fietsen of mountainbikes zijn toegestaan.
 • Waar in het reglement wordt gesproken over ‘deelnemer’, ‘hij’ en ‘zijn’ wordt eveneens bedoeld ‘deelneemsters’, ‘zij’ en ‘haar’.
 • Houdt het strand schoon. 

 

Deelname

 

 • Deelname aan de 11strandentocht is alleen mogelijk op vertoon van het startbewijs.
 • Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk om het startbewijs zichtbaar te dragen (o.a. polsbandje en armband) dat bij het aanmelden wordt verkregen.
 • Deelname aan de 11strandentocht geschiedt op eigen risico.
 • Deelname aan de 11strandentocht vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart dat hij een goede lichamelijke conditie heeft en is goed voorbereid op het lopen van flinke afstanden op een strand.
 • Na inschrijving is restitutie van inschrijfgeld niet meer mogelijk. Wel kun je het startbewijs overdragen aan iemand anders op eigen gelegenheid.


Polsbandje

 

 • Het polsbandje met barcode dient bij elke stempelpost gescand te worden door een stempelpost medewerker.
 • Bij verlies na te zijn gestart worden geen duplicaten bewijzen uitgereikt.

 

Start en finish

 

 • De officiële startlocatie is Bloemendaal.
 • De officiële finishlocatie is Hoek van Holland.
 • Het is ook mogelijk om in Noordwijk en Scheveningen te starten of te finishen.
 • Het is voor teams mogelijk om vanaf dezelfde locatie te starten en te finishen.
 • Het is niet mogelijk om op de overige stempelposten te starten of te finishen.

 

Route

 

 • De deelnemer dient de aangegeven route te volgen. Op sommige stranden moeten we om obstakels (havens, binnenwater e.a.) heen lopen. Deze route wordt duidelijk gemarkeerd door de organisatie.
 • Het niet opvolgen van de instructies kan tot gevolg hebben dat we de deelname aan de 11strandentocht per direct ontzeggen.

 

Tochtregels

 

 • De 11strandentocht is geen wedstrijd. Te allen tijde geldt daarom de wegenverkeerswet. Instructies van gezagsdragers, reddingsbrigade en organisatie moeten opgevolgd worden.
 • Houd het strand schoon. Gooi afval in de afvalbak of bewaar je vuilnis totdat je het in een afvalbak kan gooien.
 • De definitieve locaties, starttijden en sluitingstijden van de stempelposten zetten wij wanneer deze bekend zijn op de pagina 'stempelposten'.

 

Medaille

 

 • De 11strandentocht is geen wedstrijd. Iedereen krijgt een medaille. Deze medaille is bij de finish stempelpost op te halen die de deelnemer zelf bij zijn aanmelding heeft opgegeven.  

 

Rechten

 

 • De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt niet aan derden verstrekt, maar alleen door de organisatie gebruikt om met de deelnemers te communiceren over de 11strandentocht.
 • Deelnemers gaan akkoord met openbare vermelding van de uitslagen op internet en met publicatie van foto’s en video’s die tijdens de 11strandentocht gemaakt worden.
 • De Hartstichting mag het beeldmateriaal via diverse kanalen inzetten voor promotionele doeleinden van nieuwe evenementen. Deelnemers ontvangen hier geen vergoeding voor.
 • Het is niet toegestaan om tijdens het event beelden voor commerciële doeleinden te maken, zonder in het bezit te zijn van de daarvoor geldende accreditatie. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld verkoop van gemaakte beelden aan derden.

 

Diskwalificatie

 

 • De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit het evenement te halen.
 • De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan het evenement te ontzeggen.

 

Aansprakelijkheid

 

 • Iedere deelnemer loopt de 11strandentocht op eigen risico.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor blijvende schade als gevolg van ongevallen voorafgaand, tijdens of na afloop van de tocht. Hieronder verstaan we elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel of overlijden.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eventuele (persoonlijke) eigendommen.

 

Wijziging en/of annulering 11strandentocht

 

 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de 11strandentocht af te lasten als zij zich gezien de omstandigheden hiertoe genoodzaakt ziet. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd wanneer er sprake is van overmacht.
 • De organisatie behoudt zich het recht om de indeling van de 11strandentocht te wijzigen tot op het laatste moment.

 

Slotartikel

 

 • In alle gevallen waarin dit regelment niet voorziet, beslist de organisatie van de 11strandentocht.

 

Met het inschrijven voor de 11strandentocht verklaart de deelnemer zich bekend met en gaat akkoord met het bovenstaande reglement.